Skip to content

Groenten

Groenten

De boer van de Herenboeren in Boxtel, teelt hun groenten. Wat precies, hangt vooral samen met de belangrijke vraag van de leden. Wat willen zij eten? En wat kan er groeien?

Een duurzame benadering van de bodem is altijd het uitgangspunt. Dat betekent onder meer dat de opeenvolgende teelten de bodem beter moeten achterlaten, dan dat ze hem aantroffen.

Teeltplan
Om aan al deze voorwaarden te voldoen, is een uitgekiend teeltplan ontwikkeld. De gronden zijn dan weer in productie, dan weer liggen ze braak of zijn ze slechts extensief in gebruik; alles in het belang van de bodem, en dus de continuïteit van de boerderij.

In 2017 zijn op de boerderij in Boxtel circa 50 soorten groenten verbouwd.