Stabiele uitlevering, teeltplan best complex

Een Herenboerderij moet voedsel voortbrengen, dat wat de leden willen. Idealiter oogst de boer jaarrond en levert hij wekelijks vijf soorten groenten uit. Als je dit als uitgangspunt neemt voor de teelt, betekent dit ook dat er gewerkt moet worden met een teeltplan dat deze wens ook daadwerkelijk realiseert.

Waar moet je dan rekening mee houden? Allereerst is een gegeven welke groenten geteeld kúnnen worden. Ook is bekend welke groenten de Herenboeren willen eten, en in welke mate. En uitgangspunt is ook het streven naar een trage gewasrotatie van één op acht. Dat is, kort gezegd, de basis voor het teeltplan.

Meer over groenten

Deel dit bericht: