50 soorten groenten, op 4,5 hectare

Wat de teelt van groenten betreft, staan er twee uitgangspunten aan de basis van de Herenboerderij: vraaggestuurd en de bodem de basis. Hieronder staat in het kort hoe dat er in theorie en de praktijk uitziet.

Op de Herenboerderij in Boxtel vindt op ongeveer 4,5 hectare groenteelt plaats (percelen D tot en met H op onderstaand kaartje). Perceel H en perceel F/G zijn 1,6 hectare, het meest noordelijk gelegen perceel D/E is 1,4 hectare. Nog iets noordelijker ligt een perceel (A/B/C) van 1,5 hectare waarop de boer akkerbouwmatig ruwvoer voor de dieren teelt.

Terug naar de groenten. Op basis van een serie bodemmonsters, is in overleg met externe deskundigen bepaald welke groenten in theorie geteeld kúnnen worden. Deze longlist van 68 soorten is voorgelegd aan de leden. Daaruit bleek dat er 50-55 soorten zijn die zij graag zouden willen eten. Als een bepaald minimum aantal leden aangeeft groente X twee keer per jaar te willen eten, wordt voor alle leden een kleine hoeveelheid geplant of gezaaid. Willen veel leden een bepaalde groente vaak, dan wordt er meer ingezaaid op geplant. Tot zover de theorie.

Één op acht
Dan de praktijk. Perceel H is ingedeeld in acht vakken. De gewasrotatie over dit perceel is 1 op 8.

  1. wortelgewassen;
  2. groenbemesters;
  3. peulgewassen;
  4. koolgewassen;
  5. bladgewassen;
  6. vruchtgewassen;
  7. peulgewassen;
  8. bladgewassen.

Elk jaar staan de verschillende gewassoorten in een ander vak, rekeninghoudend met de voorvrucht. Een vak van 22 meter breed is ingedeeld in 13 bedden, elk bed heeft 2 rijen.

Schoffelen tussen jonge aanplant
In theorie had de boer ook kunnen kiezen voor 3 rijen per bed, alleen stelt de extra ruimte hem in staat om met een schoffelmachine tussen de jonge plantjes door te rijden. Zolang als nodig, want als de gewassen wat groter zijn, kunnen ze de concurrentie met het onkruid aan. Niets doen geeft de bodem rust, en ook de boer trouwens want die hoeft minder arbeid te verrichten.

Behalve de één op acht gewasrotatie op groenteperceel H, roteren de Herenboeren ook over de percelen A tot en met G. Het schema hieronder geeft voor deze percelen weer welke teelten in welk jaar plaatsvinden.

Poot- en zaaiplan 2018

Rekeninghoudend met dit alles, is uiteindelijk toegewerkt naar een Poot- en Zaaiplan 2018 (pdf). De meeste plantjes zijn besteld bij Jongerius in Houten. Ook is er een bestelling geplaatst bij De Bolster Biologische Zaden.

Meer over groenten

 

Deel dit bericht: