Nutriënten en bodemvruchtbaarheid

Voordat de eerste schop voor de Herenboerderij in Boxtel de grond in ging, heeft bureau Soiltech de gronden waarop de Herenboeren wilden gaan boeren uitgebreid bemonsterd (pdf). Dit gebeurde op verzoek van Herenboeren Nederland. De uitkomst viel niet mee, in de zin dat de jarenlange teelt van gras en mais, en het rijkelijk uitrijden van drijfmest, haar sporen had achtergelaten.

Om het herstel van een meer natuurlijke bodemsituatie een handje te helpen, is onder meer groencompost uitgereden en ondergewerkt; 20 ton per hectare.

Voordat het gangbare plantmateriaal waarvan in 2017 gebruikgemaakt is aan de grond werd toevertrouwd, zijn de wortels in Humine gedrenkt. Dit is humus, maar dan vloeibaar, dat het bodemleven stimuleert en positief uitwerkt op het humusgehalte in de bodem. Hier lees je meer over Humine (pdf).

In de loop van het teeltseizoen 2017 is een aantal keer bijgemest, met OPF-Granulaat en Kieseriet.

Meer over groenten

Deel dit bericht: