Nieuw op de Herenboerderij, runderen, Brandrode runderen

Sinds 17 mei hebben de Boxtelse Herenboeren hun eigen runderen, Brandrode runderen. De tien ossen zijn prachtige dieren, met een mooi verhaal. Ze zijn namelijk overgenomen van De Groote Modderkolk, een boerderij van Vereniging Natuurmonumenten in het Gelderse Loenen. Op die boerderij is jarenlang gewerkt aan het in stand houden van dit mooie ras.

En nu lopen ze dus bij de Herenboeren; een ras dat goed past bij het verhaal en de boodschap van Herenboeren. Het Brandrood rund is een ras dat zich prima staande kan houden op de schrale zandgronden op de boerderij. De dieren voeden zich met vrijwel alleen gras. Hierdoor is het een dier wat mede invulling geeft aan het circulaire denken.

Cultuurhistorisch gezien werd het ras vroeger gebruikt voor zowel de productie van vlees als melk (dubbeldoel-koeien). Maar voorlopig houden de Boxtelse Herenboeren de dieren enkel voor het vlees.

Deel dit bericht: