De Poule de Bresse en hoe het mis ging

In de zoektocht van Herenboeren Nederland naar een geschikt kippenras voor de Boxtelse Herenboerderij, is in het voorjaar van 2016 gekozen voor het Franse ras Poule de Bresse. Deze kip legt goed én levert goed vlees op (een dubbeldoeler). Op drie locaties in België zijn ze aangekocht. Na een korte quarantaine zijn de dieren door een dierenarts gezond verklaard; de eerste 150 hennen en hanen betraden het Wilhelminapark.

Om de kans op predatie door met name roofvogels te verkleinen, werden de kippen vanaf het begin vergezeld van een groepje parelhoenders; waakse dieren. Desondanks vielen er al snel veel dieren ten prooi aan roofdieren, met name buizerds en haviken, maar mogelijk ook de vos.

Op een gegeven momenten werden de dieren ziek; acute snot (coryza). In oktober 2016 zijn de gezonde dieren geslacht. Het kippenverblijf van Herenboeren Wilhelminapark heeft vervolgens langere tijd leeg gestaan. Dit zowel omdat er tussen september 2016 en april 2017 een afschermplicht gold, maar ook om veterinaire redenen. Tot zover het avontuur van de Poule de Bresse.

Meer over kippen

Deel dit bericht: