Welk ras plant je aan?

In de boomgaard op de boerderij staan 3.066 laagstamfruitbomen; appels, peren en pruimen. Maar welke soorten, en waarom?

Er staan dertien soorten appelbomen, vijf soorten perenbomen en twee soorten pruimenbomen. Welke dat zijn, staat in de bestellijst fruitbomen (pdf). Bij het maken van de raskeuze, is dankbaar gebruikgemaakt van de expertise van fruitteler Carlos Faes, van Philips Fruittuin in Eindhoven.

Diversiteit aan rassen
Er is gekozen voor vrij gangbare rassen. Door in de rij af en toe een ander ras te zetten, is de gaard zelfbestuivend. Bij de selectie is onder meer nagedacht over de arbeidsfilm van de boer. Om te voorkomen dat er te veel piekarbeid in het plukseizoen optreedt, is een mix van vroege en late rassen gezet. Het plukseizoen is ongeveer zeven weken lang. Welke boom in welke rij staat, is hier te vinden (pdf).

Bovendien is rekening gehouden met het feit dat Herenboeren appels en peren willen met zowel een beperkte als een langere houdbaarheid.

De bomen zijn opgekweekt bij en geleverd door Boomkwekerij Fleuren; deels biologisch, deels gangbaar.

Meer over fruit

Deel dit bericht: